Waar moet ik op letten bij mijn vaststellingsovereenkomst?

jun 12, 2020 | Juridisch

De vaststellingsovereenkomst heeft tot doel een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken. Om te zorgen dat dit einde niet het begin van allerlei ellende wordt is het belangrijk om de overeenkomst goed te lezen en voor ogen te hebben wat je na afloop van je dienstverband wilt doen.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst

Inhoud vaststellingsovereenkomst
Belangrijk is dat zaken als personalia en inkomen, datum in- en uitdiensttreding en dergelijke juist zijn. Ook is belangrijk welke reden is gegeven voor je vertrek. Indien je graag de mogelijkheid wilt hebben dat je een WW-uitkering krijgt, is het handig dat de overeenkomst die mogelijkheid niet bij voorbaat uitsluit.

Concurrentiebeding
In de overeenkomst staan vaak beperkende zaken als een relatiebeding of een concurrentiebeding. De reden van vertrek kan ervoor zorgen dat je dergelijke bedingen liever niet meer hebt: je wenst soms na je vertrek bij een soortgelijk bedrijf te gaan werken; je passie kan daar liggen of je opleiding ligt daar.

Vrijstelling van werk
In sommige overeenkomsten wordt opgenomen dat je vrijgesteld bent van het verrichten van arbeid en dat om die reden de wel opgebouwde maar niet opgenomen verlofuren als verrekend worden beschouwd. Het kan zijn dat je daar als werknemer mee kan instemmen, evengoed kan het zijn dat je werkgever van mening is dat de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden. In dat laatste geval ligt het niet voor de hand dat die verrekening plaats gaat vinden.

Spreekverbod
Sommige werkgevers wensen, soms op straffe van forse schadevergoedingen, dat werknemers niet kwaad spreken over de ex-werkgever en ook hun social media uitingen aanpassen zodat daaruit niet een dienstverband met deze werkgever blijkt. Sommigen hebben hier niet zoveel moeite mee, vooral diegenen die geen social media gebruiker zijn. Anderen zien het als een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en wensen een verbod op dergelijke uitingen niet.

Finale kwijting
In veel overeenkomsten wordt ook een finale kwijting opgenomen. Als dit is opgenomen in de vaststellingovereenkomst dan is van belang te realiseren dat als er nog losse eindjes zijn dat je hier in principe niet meer op terug kan komen.

Transitievergoeding
Last but not least, bij ontslag heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst, waarbij partijen in overleg uit elkaar gaan, niet. Het is om die reden essentieel om te zorgen dat er een bedrag genoemd wordt dat de werkgever aan de werknemer verschuldigd is bij het einde van het dienstverband. In veel gevallen wordt aangesloten bij de transitievergoeding. Het kan echter zijn dat er redenen zijn om hiervan af te wijken.

Laat jouw vaststellingsovereenkomst controleren door een jurist!
In overleg met jou kunnen wij jouw werkgever een bijdrage vragen in de kosten. Wij proberen er in ieder geval voor te zorgen dat jouw kosten zo laag mogelijk blijven. Bel ons vrijblijvend voor een kostenindicatie voor jouw persoonlijke situatie. Wij zorgen ervoor dat de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst juist is en dat jouw rechten goed zijn gewaarborgd!

 Meer informatie
Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact met ons op! Dat kan via hello@stayswise.nl of bel ons: 070 – 205 1123.

Deel dit artikel via

Share This