Pesten op de werkvloer

mrt 30, 2021 | Juridisch

Pesten op de werkvloer? Hoe zit dat en wat kan je er tegen doen!

Naar het werk gaan is meer dan alleen arbeid verrichten. Het is ook omgaan met (hopelijk) leuke collega’s. Maar wat nou als niet alle collega’s even leuk zijn? Een grapje op zijn tijd op het werk moet kunnen. Maar wat nou als je structureel plaaggedrag steeds meer bent gaan ervaren als pesten? Wat kan je daar dan tegen doen?

tijdelijk contract en concurrentiebeding

 In dit artikel gaan wij in op pestgedrag op het werk met een voorzichtig voorbehoud. Dit artikel gaat in op hoe pesten op de werkvloer is geregeld in het recht en welke middelen je hebt om gedrag dat jij als pestend ervaart aan de kaak te stellen. Dit kan een eerste stap zijn naar herstel van de werksituatie. Maar iemand die pest, of een onveilige werksituatie op het werk waardoor pestgedrag kan ontstaan, is meer dan alleen een mogelijke juridische overtreding. Ervaar je ook psychische klachten door het pestgedrag? Neem dan altijd even contact op met je huisarts.

Hoe vaak komt pesten op de werkvloer voor?
Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is pesten op het werk een serieus probleem. Meer dan een half miljoen mensen geven aan wel eens gepest te worden op het werk. Dat kan zijn door mensen binnen de organisatie, maar ook bijvoorbeeld door derden. Denk daarbij aan klanten of bijvoorbeeld patiënten.

De gevolgen van pesten zijn heftig. Naar schatting kost pesten in Nederland per jaar 4 miljoen extra verzuimdagen, oplopend tot zo’n € 900 miljoen aan kosten voor werkgevers. Voor werknemers kan pesten ook extra heftige gevolgen hebben. Zo lopen werknemers die het slachtoffer zijn van pestgedrag meer kans om bijvoorbeeld uit te vallen met een burn-out.

Wat zegt de wet over pesten?
Als het gaat om de wet en pesten op de werkvloer, dan kom je al snel uit bij de Arbeidsomstandighedenwet. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet wordt pesten gezien als ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om arbeidsomstandighedenbeleid te voeren dat als doel heeft om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Met andere woorden: de werkgever moet er voor zorgen dat, door middel van beleid, pestgedrag op de werkvloer zo veel mogelijk wordt beperkt of wordt voorkomen.

Een werkgever is namelijk verplicht op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet om in zijn beleid, via een inventarisatie en evaluatie, schriftelijk vast te leggen welke risico’s het werken voor de werknemers met zich meebrengen. Pestgedrag op de werkvloer is zo’n risico en moet dus altijd in het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever worden meegenomen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat namelijk in artikel 2.15 dat als werknemers kunnen worden blootgesteld aan ‘psychosociale arbeidsbelasting’, zoals pesten, de risico’s moeten worden beoordeeld en waar nodig maatregelen moeten worden vastgesteld om ‘psychosociale arbeidsbelasting’ te voorkomen. Dit wordt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) genoemd.

Wat betekent dit voor jou als werknemer?
Concreet betekent dit: als je als werknemer terecht bent gekomen in een situatie waarin je gepest wordt op het werk, dat de wet aan jouw kant staat. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht om pesten op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. Onderdeel daarvan is dat de werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie moet doen om pesten op de werkvloer zo veel als mogelijk te voorkomen.

Hoewel het best spannend kan zijn, is het in veel gevallen toch slim om aan je werkgever aan te geven dat je het gevoel hebt dat je gepest wordt op het werk. En dat je wilt dat dit stopt. Je werkgever moet – vanuit zijn wettelijke verplichting, waaronder de verplichting om te handelen als goed werkgever – jouw klachten over pesten op de werkvloer serieus nemen. Probeer daarom in dat kader het gesprek aan te gaan met je werkgever, waarbij je eventueel kan vragen naar het beleid dat de werkgever heeft om pesten te voorkomen en te bestrijden.

Het kan ook handig zijn om te kijken of bij de organisatie waar je werkteen vertrouwenspersoon is aangesteld. Of dat er een mogelijke klachtenprocedure is voor situaties waarin je als werknemer gepest wordt. Dat kan nét even wat extra vertrouwen geven dat het bij je werkgever goed geregeld is.

Heb je vragen of wil je advies?
Komt je werkgever niet tegemoet aan bovenstaande? Of wil je een arbeidsrechtjurist spreken om te weten wat je het beste kan doen in situaties waarin je gepest wordt? Dan kun je ook altijd contact met ons opnemen. Wij kijken dan wat in jouw specifieke geval de beste oplossing is en wat wij voor je kunnen betekenen. Je kunt ons bereiken via hello@staywise.nl of telefoonnummer 070 205 11 23.

 

 

Deel dit artikel via

Share This