Corona en werk

feb 19, 2021 | Juridisch

Soms bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop de regels met betrekking tot ziekte (en ziekmelden) moeten worden toegepast als een werknemer is besmet met het coronavirus. In dit artikel leggen wij uit waar je op moet letten bij een ziekmelding en bij werkhervatting als je besmet bent (geweest) met het coronavirus.

tijdelijk contract en concurrentiebeding

Ziekmelden
Waarschijnlijk zal een werknemer anno 2021 sneller de keuze maken om zich ziek te melden bij verkoudheidsklachten dan voor maart 2020. Er bestaat namelijk een kans dat een werknemer besmet is met het coronavirus terwijl hij daar weinig tot geen klachten van ervaart. Veel werknemers vragen zich dan ook (terecht) af: mag/kan ik me wel ziekmelden als ik geen of lichte klachten heb? Of wat als je ernstiger (verkoudheids)klachten hebt maar de baas weigert om je ziek te melden. Wat moet je dan doen?

Als je weinig tot geen klachten hebt maar wel (aantoonbaar) besmet bent met het coronavirus, moet de werkgever je in beginsel ziekmelden. Er is namelijk sprake van ziekte als de bedongen arbeid niet kan worden verricht vanwege een medische reden. Er geldt een verplichte thuisisolatietermijn als je besmet bent met het coronavirus. Dit geldt uiteraard ook voor werknemers. Kijk samen met je leidinggevende of je je werk (tijdelijk) thuis kan doen. In principe geldt dat je loon moet worden doorbetaald als je er samen met je werkgever niet uitkomt. Uitgangspunt is immers dat als geen arbeid kan worden verricht, het recht op loon blijft voortbestaan. Let op: dit kan anders zijn als je op vakantie bent geweest naar een zogeheten rood of oranje land. Als je van tevoren al wist, of kon weten, dat je na afloop van je vakantie in verplichte thuisisolatie (quarantaine) moet, kan dat anders zijn. Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact met ons op!

De thuisisolatie eindigt wanneer je 24 uur klachtenvrij bent én er moeten minimaal 7 dagen zijn verstreken sinds het moment dat de klachten zijn begonnen. Voor werknemers met een zwakkere gezondheid kan een langere thuisisolatietermijn gelden. Ook als je klachten hebt, maar je nog niet bent getest, moet je thuisblijven tot je een negatieve testuitslag hebt ontvangen. Ook je gezinsleden moeten thuisblijven.

 

Werkgever weigert om je ziek te melden
Heb je als werknemer (corona)klachten maar wil je werkgever je niet ziekmelden? Dan is het vooral belangrijk om na te gaan of de ziekmelding terecht niet is geaccepteerd. Vaak is dit het geval bij een arbeidsconflict. Denk je dat jouw ziekmelding is geweigerd vanwege een arbeidsconflict, neem dan contact met ons op. Onze juristen kunnen je dan adviseren.
Is je ziekmelding onterecht geweigerd, dan is ons algemene advies om een aangetekende brief aan je werkgever te sturen met daarin:

  • de datum van de eerste keer dat je de ziekmelding hebt ingediend;
  • benadruk dat je na afloop van de ziekte gewoon weer aan het werk gaat;
  • vraag je werkgever om de brief door te sturen naar een arbo- of bedrijfsarts als hij na het lezen van de brief nog steeds in de veronderstelling verkeert dat je niet ziek bent;
  • je kunt je klachten omschrijven om het begrip van uw werkgever te vergroten maar dit is niet verplicht.

 

Meer informatie of vragen?
Wil je weten of je je moet ziekmelden? Heb je een vraag over thuisisolatie of wil je hulp met het opstellen van een brief aan je werkgever? Neem contact met ons op! Onze juristen helpen je graag!

Je kunt ons bereiken via hello@staywise.nl of telefoonnummer 070 20 51 123.

Deel dit artikel via

Share This