Zorgverlof niet toegekend

Het komt wel eens voor dat een familielid of huisgenoot, of een bekende met wie er een sociale relatie bestaat, ziek wordt en verzorging nodig heeft. Dat kan betekenen dat die zorgtaak op jouw schouders komt. Bij Staywise ondersteunen wij regelmatig werknemers die zorgverlof aanvragen maar dat niet zonder slag of stoot ontvangen van de werkgever. Onlangs konden wij Marlinde (niet haar echte naam) ondersteunen met het aanvragen van zorgverlof.

Val van een ladder
De alleenstaande broer van Marlinde brak na een val van een ladder allebei zijn benen en werd afhankelijk van hulp. Marlinde werkt fulltime als roosterplanner en vroeg bij haar leidinggevende om zorgverlof om in de ochtenden voor haar broer te zorgen. Ze had de pech dat deze leidinggevende nogal fanatiek was met het laag houden van zaken zoals ziekteverzuim en zorgverlof.

Zij kreeg een “Nee, vraag maar vakantieverlof aan”. Marlinde liet het hier niet bij zitten, zij schakelde Staywise in.

Wat zegt de wet eigenlijk over zorgverlof?
Hiervoor kan je zorgverlof aanvragen bij je werkgever. Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt ten minste 70% van het salaris door de werkgever betaald. Bij langdurend zorgverlof hoeft er geen salaris te worden betaald. Het kan zijn dat de cao een andere, voor de werknemer gunstigere, regeling heeft. Het recht op kort zorgverlof is 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Iemand die dus 20 uren per week werkt, kan per 12 maanden 40 uren opnemen.

Mocht het zo zijn dat de hulpbehoevende in het ziekenhuis belandt, dan vervalt daarmee het recht op kort of langdurend zorgverlof. De hulpbehoevende krijgt de zorg in het ziekenhuis en hoeft daardoor niet meer door iemand anders verzorgd te worden.

Uitkomst voor Marlinde
De leidinggevende van Marlinde was na een eerste telefonische uitleg over haar rechten niet zo ver te krijgen om het zorgverlof toe te kennen. Gelukkig was zijn leidinggevende wel bereid om een gang naar de rechter te voorkomen en zorgde ervoor dat het zorgverlof wél werd toegekend aan Marlinde. In haar geval kon zij zes weken lang iedere ochtend haar broer helpen. In andere woorden, zij kreeg alsnog 2 uur per dag, voor zes weken lang zorgverlof toegekend. Kortom, als zij het erbij had laten zitten had haar leidinggevende 60 uur vakantieverlof af willen schrijven!

Wil jij graag ondersteuning bij een arbeidsrechtelijk vraagstuk? Bel Staywise voor een afspraak!